begeleiden

Tijdens een bouwproces komt er ontzettend veel op je af. Veel van die zaken zijn nieuw voor een particuliere opdrachtgever. Gelukkig weten wij de weg en helpen je hier graag bij, door dit proces op hoofdzaken te coördineren.

Er komt veel bij kijken wanneer je een woning gaat bouwen of verbouwen. De voorbereiding – ontwerp en technische uitwerking – duurt vaak maanden en je zit met veel verschillende partijen aan tafel.
Door alles gestructureerd uit te werken en door communicatielijnen kort te houden begeleidt Sabi de opdrachtgever tijdens dit intensieve maar vooral leuke traject. We houden toezicht op de bouw, stellen een planning op en sluiten aan bij de terugkerende bouwvergadering.

Hieronder vind je een korte samenvatting van het gehele bouwproces, van initiatieffase tot en met uitvoering en de rol die je van Sabi hierbij kunt verwachten.

 

Nieuwbouwproces in fases

Fase 1 Oriëntatie, locatie en onderzoek

In deze eerste fase staan de wensen van de opdrachtgever centraal. Is er een programma van eisen en – belangrijker nog – hoe ben je van plan de toekomstige woning te gebruiken. Welke plekken zijn voor jou als eindgebruiker belangrijk?
Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn binnen het bestemmingsplan en het eventuele beeldkwaliteitsplan. Een bezoek op locatie is hierbij essentieel.

Fase 2 Schetsontwerp

Met als uitgangspunt de in kaart gebrachte wensen en spelregels werkt Sabi een eerste schetsontwerp uit. Verschillende varianten op indelingen met daarbij referentiebeelden van hoe de architectuur eruit zou kunnen komen te zien. Dit is een belangrijke fase, want het gekozen schetsontwerp vormt het uitgangspunt voor het uiteindelijke totale ontwerp.

Fase 3 Voorlopig ontwerp

In deze fase werken we het gekozen schetsontwerp uit in 3D met een daarbij horend uitgangspuntendocument. In dit document staat omschreven welke materialen en technieken er worden toegepast. Het plan kan dan getoetst worden door Welstand en bij akkoord, door technische partijen zoals een aannemer. Ook de kosten zullen in deze fase helder worden.

Fase 4 Definitief ontwerp

Het ontwerp zal een steeds vastere vorm krijgen en zodra techniek, kosten en wensen op elkaar zijn afgestemd en voor alle partijen akkoord zijn bevonden werkt Sabi dit uit tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp bestaat naast 3D beelden ook uit technische tekeningen van onder andere alle plattegronden, gevels, doorsneden en details.

Fase 5 Omgevingsvergunning

Het technisch tekenwerk van Sabi zal verder worden uitgewerkt en aangevuld door externe partijen zoals bijvoorbeeld een constructeur en bouwkundig adviseur. Het totale pakket zal door Sabi worden ingediend op het Omgevingsloket ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

Fase 6 Bouw- en ontwerpbegeleiding

Na het verkrijgen van de vergunning kan Sabi fungeren als bouwbegeleider vanaf start bouw tot en met oplevering. Deze rol houdt in dat wij een planning opstellen, aanwezig zijn bij bouwvergaderingen en verschillende partijen coördineren wanneer dit nodig is. Deze laatste fase is zeker niet de minst belangrijke, in de uitvoering loopt er veel door elkaar heen. Een toezichthouder die de wensen van de opdrachtgever door en door kent en het ontwerp bewaakt blijkt vaak geen overbodige luxe.